Интернет съкровищница

Суфи нищо не урежда, защото той знае, че има само Един Уредник.