Интернет съкровищница

Суфи е обречен да стане Мъдър, това е неговият благословен, труден и сияещ Път.