Интернет съкровищница

Суфизмът – това е първоначалната ясна светлина, неродената светлина.