Интернет съкровищница

Суфизмът казва: Който е изчезнал, е в Бога; а който не може да изчезне, живее в себе си.