Интернет съкровищница

Суфизмът казва: Ако искаш да разбереш Бога, вгледай се внимателно в Неизразимото.