Интернет съкровищница

Суфизмът е Сафа – Чистота, а всички, които са опетнили Бога и Любовта, са станали хора, които трябва да извървят своя път.