Интернет съкровищница

Суфизмът е живо слънце, а когато дойдат облаците, това слънце продължава да си грее.