Интернет съкровищница

Суфизмът е видял Бога чрез Бога – зърнал е Незримото, Неизразимото и Неизмеримото.