Интернет съкровищница

Страданията лекуват отклоненията. Без страдания хората биха станали много по-големи зверове, отколкото са сега.