Интернет съкровищница

Смъртта има мисия на Земята, защото без нея анархията щеше да е преголяма. Смъртта контролира живота, иначе безумието щеше да е огромно.