Интернет съкровищница

След като охлювът е паднал в своето съзнание, той е изгубил Небесния си дом, и за това носи къщата със себе си. Тази къща черупка му напомня за изгубения дом.