Интернет съкровищница

Свършекът на света и на времето е в това, когато си познал своя Дух, защото в Него няма време.