Интернет съкровищница

Светът не е готов да види Истината, защото Истината е могъщ убиец на света. Тя не допуска свят в себе си.