Интернет съкровищница

Сам Бог в нас е усърдната молитва, тя означава, че Сам Бог се сгъстява в нас.