Интернет съкровищница

Само съвместният живот с Бога е истински живот. Той надминава и въпросите, и отговорите.