Интернет съкровищница

Само Суфи умее да се приближава до Бога. Той се приближава с Несътворената си част.