Интернет съкровищница

Само Висшата Душа е Неговата отпочивалня, отморение.