Интернет съкровищница

При Истинската Любов към Бога, човекът е вече по-малко творение и повече Бог.