Интернет съкровищница

От какво трябва да се пази човекът? – От отровни трептения.