Интернет съкровищница

От какво зависи степента на будност в човека? – От степента на молитвения дух и разумността.