Интернет съкровищница

Осветена е онази Душа, в която е само Бог.