Интернет съкровищница

Някои ми казват: “Аз практикувам дишане и много неща…” Аз казвам: “Все едно е какво практикуваш, а дали си в Бог – имаш ли Любов към Бога и практикуваш ли Бога”. На който е дадено, той практикува Бога; а на този, който пита, не му е дадено и не може да му се обясни, защото Сам Бог е Който ти позволява да Го практикуваш.