Интернет съкровищница

Нищото е белегът на Истинния Мъдрец – той изхожда от него. Мъдрият е Нищ.