Интернет съкровищница

Нито познанието, нито Любовта могат да постигнат Бога. Бог е бездънно море.