Интернет съкровищница

Ние трябва да познаем себе си и да узнаем, че сме били преди времената и че ще бъдем и след тях.