Интернет съкровищница

Ние трябва да изоставим в нас сина човешки и да станем Синове на Бога.