Интернет съкровищница

Ние мислим, че виждаме, а Водата в нас е тази, която вижда. Ние сме произлезли от Водата, която е била Прасветлина и ето защо Водата е Водач и ни води.