Интернет съкровищница

На някои хора казвам: “Върви си в кривия път. В Правия Път ще се объркаш, не е за тебе”.