Интернет съкровищница

Може ли смъртният да лекува другите? – Не. Истинското лечение се осъществява само чрез безсмъртните трептения.