Интернет съкровищница

Може ли злите духове да разпръснат злите духове? – Не. Те самите се съединяват. Не може със злото да разпръснеш злото.