Интернет съкровищница

Мистерията на тази Прасветлина надхвърля Благостта и Мъдростта; тя е по-широка от широтата.