Интернет съкровищница

Любов има само онази Душа, която се е превърнала в Нищо. След Нищото тя има всичко и пак е Нищо.