Интернет съкровищница

Любовта те превръща в Небитие, в Несътвореност. Тя е създадена, за да изчезнеш в Бога.