Интернет съкровищница

Любовта обладава Истинско Знание и е свободна от съмнения.