Интернет съкровищница

Любовта не търпи нищо, което не е Бог.