Интернет съкровищница

Любовта не е нищо друго освен Бог. Бог обича Своето съществувание и Своята Божественост в нещата.