Интернет съкровищница

Любовта, която те изгаря, за да те слее с Бога, е единствената Велика Любов.