Интернет съкровищница

Любовта е по-висока степен на Богооформяне, отколкото е мисленето.