Интернет съкровищница

Любовта е основното проявление на всички добродетели.