Интернет съкровищница

Любовта е най-възвишената Бездна.