Интернет съкровищница

Къде се явява Великото? – В малкото, в малките неща, в подробностите.