Интернет съкровищница

Къде е скрита реалната сила на човека? – Вътре в самия него. Вътре в неговата Божественост. Бог е отвътре и оттам идва реалната помощ.