Интернет съкровищница

Кой преодолява злото? – Този, който има Духа в себе си. Този, който е свързан с Бога.