Интернет съкровищница

Кой е истински здрав? – Който изпитва приятност при мъчнотиите.