Интернет съкровищница

Кой е белегът, че мислите и чувствата ти са правилни? – Когато придобиваш дълбок мир в душата си, тогава те са правилни.