Интернет съкровищница

Кой дух не може да се издигне към Небето? – Натежалият от злоба, от омраза.