Интернет съкровищница

Кой добива Божия сила? – Любящият. Чрез Любовта Бог прелива силата Си в човека.