Интернет съкровищница

Който приема една Свещена книга, а отрича друга, се отделя от Бога, и влиза в илюзията.