Интернет съкровищница

Който постигне Бога, постига всички свои желания, но те вече не са човешки, а Божествени.