Интернет съкровищница

Който има Истинска Любов към Бога, ще има и истинско преживяване с Него, но това не е най-високото проявление. В Любовта Бог люби Себе Си, Самия Себе Си, Своята Същност.